Paydaş Politikası

Paydaşlar, tercihlerinizle tutarlı ve hizmet politikamızın kuralları doğrultusunda kısıtlamaları gerekçesine tabi olarak eşit ziyaret ayrıcalıklarından yararlanacaktır. Bu kısıtlamalar ve avantajlar kamusal bilgilendirme amacı ile Danışanlarımız için tarafımızca paylaşılmıştır.

Genel Politikamız:

Tüm  istekler, düzeltici/önleyici faaliyetler, belli bir alanda devam eden geliştirmeler ve kapasite, erişilebilirlik, süreklilik ve projede güvenlik planlarındaki değişim hedefleri hizmet, servis ve iyileştirme planında ana unsur olacaktır.

Kısıtlamalar:

 • Danışanlarla bağlantı Kuyu Danışmanlık prosedüründe gerçekleşir
 • Proje bazlı olarak her iki tarafta tüm proje sürecinde yükümlülükleri çerçevesinde Danışana karşı müteselsilen sorumludur.
 • Proje tanımlaması sonrasında hizmet verilen Danışanı zor durumda bırakacak mali riskler projeye yansıtılamaz
 • Danışan talepleri Kuyu Danışmanlık bilgilendirilmeden iyi niyet çerçevesinde bile olsa yanıtlanamaz.
 • Anlaşma çerçevesinde 3. şahıslar olarak tanımlanmış hiç kimseye proje ile ilgili bilgilendirme yapılamaz.
 • Proje bazlı anlaşmanın sınırları çerçevesinde yapılması gerekenleri paydaş taşere edemez.
 • Proje termin süreleri kapsamında her türlü sorumluluk paydaşa ve Kuyu Danışmanlık uzmanlarına aittir.
 • Yasal sınırlılıklar ve anlaşmanın bağlayıcı maddeleri hariç taraflar birbirlerine kural koyamaz iş süreci tanımlı sorumluluklar çerçevesinde yönetilir.

Avantajlar:

 • Kuyu Danışmanlık ile kurumsal olarak proje süreçleri ve çeşitliliği konusunda ulusal ve uluslararsı bir ağa sahip olurlar.
 • Proje süreçleri sayesinde oluşan döngüsel modül yapısında sürdürülebilir bir kazan kazan sürecine kavuşurlar.
 • Proje bazlı olarak gerek Kuyu Danışmanlığa ait gerekse proje paydaşı kurum ve kuruluşların akreditasyonlarından yaralanabilirler.
 • Referans süreçlerinde diğer paydaşların izin verdikleri ölçüde görünürlük ve tanıtım unsurlarından yararlanabilirler.
 • Mali yükümlülükleri proje bazlı olarak konsorsiyum gerektiren çalışmalarda kendi paydaşlarını Kuyu Danışmanlık aracılığı ile bulabilirler.
 • Danışanların çarpan etkisi yarattığı diğer danışanlarla hızlı bir süreçte iletişime geçerek proje alanlarını genişletebilirler.
 • Ulusal destekler ve Hibeler konusunda diğer danışanlardan farklı olarak barter usulü ile Kuyu Danışmanlıktan hizmet alabilirler.
 • Proje içerisinde mali süreçler tamamlandıktan sonra hizmetin taşeresini Kuyu Danışmanlığa devredebilirler.
 • Sınırlama olmaksızın Kuyu Danışmanlıktan Danışanlara ait tüm süreçlerden anlaşma çerçevesinde belirlenecek % ile maliyet avantajı elde edebilirler.

Termin

Tüm projelerde termin süreleri anlaşma ile sınırlı olup mücbir neden tanımları haricinde değiştirilmesi teklif edilemez.

Projede tanımlanmış tüm unsurlar son noktada tamamen Danışan faydasına olacak şekilde ve başlangıçta yapılan proje bazlı anlaşma çerçevesinde yürütülecektir. Bu misyon doğrultusunda çalışmayı kabul eden tüm paydaşlarımızla yolumuza devam etmek bizim en güçlü politikamızdır.