Teknoloji çağını yakalamak kodlama eğitiminden geçiyor

Milli Eğitim Bakanı’nın robotik alanındaki açıklamalarını olumlu bulduğunu söyleyen TBD Başkanı Aktepe “Ülkemizin teknoloji çağını yakalamasının şifresi bugünün çocuklarına kodlama öğretmekle başlayacak” dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Robotik’in bu kadar ilerlediği bir dönemde biz bir soru sormak zorundayız. Hangi işi bizim çocuklarımız yapacak? Robotların yapamadığı iş neyse bizim çocuklarımız onu yapacak” açıklamasını değerlendirdi.  Selçuk’un robotik alanında yaptığı açıklamaları olumlu karşıladıklarını söyleyen Aktepe, dördüncü sanayi devriminin yaşandığı dünyada gelecekteki mesleklerin değişeceğini kaydetti.

“Robotik’in bu kadar ilerlediği bir dönemde biz bir soru sormak zorundayız. Hangi işi bizim çocuklarımız yapacak? Robotların yapamadığı iş neyse bizim çocuklarımız onu yapacak” 

POZİTİF ETKİ YARATIR 

Aktepe, “Türkiye sanayisi, bilişimi ve bilimi için ilköğretimden üniversiteye kadar meslek tanımlamalarının yeninden yapılandırılması gerekiyor. TBD olarak çocuklarımızın teknoloji tüketen değil üreten olması gerektiğini, geleceğin mesleklerinin internet üzerine kurulu olacağını ve geleceğimizi kodlayan çocukları yetiştirmemiz gerektiğini defalarca dile getirdik. TBD olarak geleceğin meslek tanımlarına yönelik çalışmalarımızı yıllar önce başlattık. Yeni eğitim sisteminde bilişimin ağırlıklı olması ve geleceğin mesleklerinin tanımlanmasının ülkemiz için pozitif etkiler yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

ÜRETİM METODU DEĞİŞTİ 

Aktepe, 4. sanayi devrimi ile üretim metotlarının değiştiğini, çocuklardan başlayarak toplumun yeni döneme hazırlanması gerektiğini belirterek, hayal edilen gelişmelerin günümüzde üç ya da beş yıl sonra gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Aktepe, aileleri de uyararak, “Otuz yıl içerisinde günümüzün popüler olan meslekleri teknolojinin gelişmesiyle yok olacak. Yakın bir zamanda savcıya, öğretmene, mühendise hatta doktora bile ihtiyaç duymayacağız. Bu da gelecekte istihdamın değişeceğine, çocuklarımızın şu anda adını bile duymadığımız mesleklere sahip olacağını gösteriyor. Anne ve babalar olarak bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” diye konuştu.

4. SANAYİ DEVRİMİ İÇİN HAZIRLIK

Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasında çocuklar için programlama-kodlama eğitiminin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydeden Aktepe, “4. sanayi devriminin bireyleri olarak yetişecek çocuklarımızı buna göre yetiştirmeliyiz. Toplumu da her yönüyle bu yeni döneme hazırlamalıyız. 2025 yılının öngörülerine göre dünyada bir milyar sensör internete bağlanacak. Yaklaşık bir milyar insan internete bağlı elbiseler giyecek. Üç boyutlu yazıcıların etkisiyle artık evlerimizi fabrikaya dönüşecek.  Klasik üretim araçları ve fabrikaları yok olacak. Gelecek internet üzerine kurulu olacak ve interneti şekillendirecek olanlar bugünün çocukları olacak” dedi.

ARAŞTIRMACI BİR ANLAYIŞ GEREKLİ

Aktepe şöyle devam etti: “Özellikle gelişmiş ülkeler ulusal ve uluslararası bazda çocuklara yönelik ‘kodlama hareketleri’ başlattılar. Çocukların robotları yaratan, o robotlara yazılımlar yazan çocuklar olarak yetişmesi lazım. Onun içinde çocukların özgür, araştırıcı bir anlayışla yetişmeleri gerekiyor. Bu çocuklar aslında kendi geleceklerinin yanında ülkemizin geleceğini de kodlayacak. Ülkemizin teknoloji çağını yakalayıp, bilişim çağında üreten bir ülke olma şifresi bugünün çocuklarına kodlama öğretmekle başlayacak.” (Akşam-23.07.2019)