Unlu Mamüller

İndirim!

481,00

Stok kodu: KY4001-71 Kategoriler:

Açıklama

Unlu Mamüller Üretimi; çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, hijyen kurallarına uygun olarak işletmelerde çalışırken kişisel hijyenini sağlaması, dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyonu sağlaması, mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, hücre yapıları, çoğalmaları ve gıda endüstrisindeki önem ve etkilerini açıklaması, mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak gıda-mikroorganizma ilişkisini açıklaması, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uygun olarak besin öğelerinin yapı ve işlevlerini açıklayarak besin kaynaklarını seçmesi, bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdalardaki toksik maddeler, etkileri ve yok etme yöntemlerini açıklaması, bilimsel yöntemlere ve tekniğe uygun olarak gıdalardaki pigmentler ve fenolik bileşiklerin özelliklerini açıklaması, tekniğine uygun olarak belirli miktardaki maddeyi tartması ve verilen maddeden istenen miktarda tartım alması, tekniğine uygun olarak sıvıların, boyutları belli olan düzgün şekilli katıların ve boyutları belli olmayan, suda çözünmez katıların hacimlerini ölçmesi, uluslararası yoğunluk birimlerine ve tekniğe uygun olarak katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarını belirler ve sıvıların viskozitesini ölçmesi, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ekmek üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak bisküvi üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak makarna üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerinin kapsam ve kısımları, gıda kalite karakteristiklerinin belirlenmesi, standardizasyon işlemlerini açıklaması, toplam kalite yönetimi ve iso standartları amaç ve kapsamları ve uygulama alanlarını açıklaması, tekniğine uygun gıdalarda nem ve toplam kuru madde tayini yapması, işletme spesifikasyonları ve tolerans sınırlarına göre alım ve üretim aşamalarında renk, doku, kusur kontrolü, viskozite ve kıvam ölçümlerini yapması, tekniğine uygun gıdalarda duyusal özellikleri tespit etmesi, standartlara uygun olarak gıdalarda depo ve sevkiyat kontrollerini yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ambalaj maddelerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlaması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliğine uygun olarak gıda etiketlerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlayan bireydir. Unlu Mamüller Üretimi Kursu ise Unlu Mamüller Üretimi mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, Üniversite Onaylı Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır.

0 comments on “Unlu MamüllerAdd yours →

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir